KẾ HOẠCH NĂM 2017 TẬP ĐOÀN JAPAN GROUP


   Trong năm 2016 vừa qua tập đoàn Nhật Bản đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu Sơn và Đèn Led. Trong năm 2016 chúng tôi đã phát triển đạt mức độ tăng trưởng 200%, Mở rộng hệ thống Đại Lý trên địa bàn cả nước thêm hơn 100 Đại Lý. Đóng thuế cho nhà nước nhiều tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.
   Tiếp bước thành công năm 2016 bước sang năm 2017 để đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu số lượng tăng vượt bậc của các Đại Lý và các dự án lớn trong và ngoài nước. Tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh năng suất tại các nhà máy đồng thời mở rộng thêm hệ thống nhà máy sản xuất Đèn Led tại tỉnh Nam Định đưa tổng số nhà máy sản xuất tại các tỉnh thành trong cả nước lên 5 nhà máy.

                                                      

                                                KẾ HOẠCH NĂM 2017 TẬP ĐOÀN JAPAN GROUP


   Trong năm 2016 vừa qua tập đoàn Nhật Bản đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu Sơn và Đèn Led. Trong năm 2016 chúng tôi đã phát triển đạt mức độ tăng trưởng 200%, Mở rộng hệ thống Đại Lý trên địa bàn cả nước thêm hơn 100 Đại Lý. Đóng thuế cho nhà nước nhiều tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.
   Tiếp bước thành công năm 2016 bước sang năm 2017 để đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu số lượng tăng vượt bậc của các Đại Lý và các dự án lớn trong và ngoài nước. Tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh năng suất tại các nhà máy đồng thời mở rộng thêm hệ thống nhà máy sản xuất Đèn Led tại tỉnh Nam Định đưa tổng số nhà máy sản xuất tại các tỉnh thành trong cả nước lên 5 nhà máy.


   Chúng tôi không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới quy mô hóa số lượng sản phẩm nhằm cung cấp toàn diện sản phẩm cho các dự án lớn trong nước và nước ngoài. Do đó trong năm 2017 chúng tôi tiếp tục nghiên cứu cho ra mắt thêm sản phẩm Dây cáp điện, Công tắc, Ổ cắm thương thiệu JAPAN GROUP.

 
   Tập đoàn Nhật Bản phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về sản phẩm của Đại Lý và khách hàng. Đảm bảo đời sống và tăng thu nhập cho người lao động, Đảm bảo tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ khách hàng...
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           JAPAN CORP

 

Hỗ trợ trực tuyến

0904256162 - 0988357080

Đăng ký nhận bản tin